24 آگوست

بازاریابی تک به تک

بازاریابی تک به تک

یکی از عناصر کلیدی استراتژی بازاریابی، شناسایی بازارهای هدف و بخش‌های مناسب بازار است. در بازارهای مصرف کننده این بخش‌بندی (Segmentation) ممکن است بر اساس معیارهایی مانند سن، جنسیت و یا سبک زندگی انجام گردد. اما در بخش بندی بازارهای B2B ، معیارها مواردی مانند صنعت، اندازه شرکت، نوع مالکیت و … هستند.

هنگامی که بازارها رقابتی‌تر می‌شوند و مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها به دنبال راهکارهای بسیار خاص برای نیاز خود هستند، بازارها نیز به بخش‌های کوچکتری تقسیم می‌شوند. نکته قابل توجه این است که در صورتیکه بخش بندی بازار به سطح تک تک مشتریان برسد، خصوصیات بازاریابی نیز تغییر می‌کند.

بخش‌های بازار دارای حافظه نیستند، با شما ارتباط برقرار نمی‌کنند، شکایت نمی‌کنند و مشتری دیگری را نیز معرفی نمی‌کنند. اما یک مشتری منفرد تمام خصوصیات فوق را دارد. بنابراین یک بازاریاب تک به تک سعی می‌کند که از این ویژگی‌ها برای توسعه روابط مستمر با مشتریان استفاده نماید.

ادامه مطلب

فرستادن به :