19 سپتامبر

اندازه گیری بازگشت سرمایه در بازاریابی

بازگشت سرمایه در بازاریابی

بر اساس گزارش اکونومیست، دیدگاه شرکت‌ها به واحد بازاریابی به عنوان یک مرکز هزینه در حال تغییر است و تا پنج سال آینده، اغلب شرکت‌ها به بازاریابی نگاهی درآمدی خواهند داشت. این تغییر دیدگاه، مسئولیت واحد بازاریابی در سازمان را افزایش داده و مدیران بازاریابی را ترغیب می‌کند تا روش‌های بهتری برای ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های بازاریابی پیدا نمایند.

اما اندازه گیری تاثیر فعالیت‌های بازاریابی بر درآمد سازمان، نیازمند انجام مراحلی است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

ادامه

فرستادن به :