27 سپتامبر

ایجاد تقاضا (Demand Generation)

ایجاد تقاضا

اگر برای چیزی که عرضه می‌کنید، تقاضایی وجود نداشته باشد، کسب و کار شما ادامه نخواهد یافت. بنابراین وجود تقاضا بسیار حیاتی است و خوشبختانه تقاضا را می‌توان ایجاد نمود.

برای اینکه تقاضا وجود داشته باشد، باید اتفاقاتی رخ دهد. بازار باید:

  1. از عرضه و وجود شما مطلع باشد.
  2. از نیاز خود مطلع باشد.

بنابراین ایجاد تقاضا (Demand Generation) با توجه به وضعیت بازار، به یک یا هر دو مورد فوق می‌پردازد.

تقریبا هر کاری که شما جهت جلب توجه مخاطبین و معرفی برند خود به بازار انجام می‌دهید، بخشی از ایجاد تقاضا محسوب می‌شود. البته شناخت به تنهایی کافی نیست و باید یک برداشت مثبت از برند در ذهن مردم ایجاد شود.

بخش دوم ایجاد تقاضا، ایجاد احساس نیاز در بازار است. “نیاز” در بازاریابی تقریبا همان معنای متعارف را دارد اما بیشتر به چیزی اشاره می کند که مشتری احساس می‌کند باید داشته باشد.

ادامه مطلب

فرستادن به :