آموزش نرم افزار مایکروسافت CRM

آموزش نرم افزار Microsoft CRM

آموزش نرم افزار مایکروسافت CRM به مدیران و کارکنان سازمان این امکان را می‌دهد که با آشنایی و تسلط بیشتری از این نرم افزار استفاده نموده و در حوزه‌های بازاریابی، فروش و خدمات با در اختیار داشتن اطلاعاتی جامع در مورد مشتریان، تصمیمات و اقدامات مناسبی را اتخاذ نمایند.

آموزش نرم افزار مایکروسافت CRM ، بطور معمول از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی درون سازمانی انجام می‌گردد که در این راستا دوره‌های آموزشی زیر طراحی شده است. البته با توجه به نیاز هر سازمان، امکان آموزش بر اساس درخواست مشتری نیز وجود دارد.


آموزش کاربری مقدماتی مایکروسافت CRM

مخاطبان : تمام کارکنان سازمان
سرفصل‌ها : آموزش مفاهیم پایه و امکانات عمومی نرم افزار مایکروسافت CRM
پیش‌نیازها : آشنایی با ویندوز و مایکروسافت آفیس


آموزش بازاریابی و فروش در مایکروسافت CRM

مخاطبان : کارکنان واحدهای بازاریابی و فروش
سرفصل‌ها : آموزش مفاهیم پایه و امکانات اختصاصی بخش بازاریابی و فروش
پیش‌نیازها : دوره کاربری مقدماتی


آموزش راهبری مقدماتی مایکروسافت CRM

مخاطبان : تیم راهبری نرم افزار CRM
سرفصل‌ها : آموزش مفاهیم پایه راهبری نرم افزار و تنظیمات عمومی
پیش‌نیازها : آشنایی با ویندوز سرور، شبکه و مایکروسافت آفیس


آموزش راهبری پیشرفته مایکروسافت CRM

مخاطبان : تیم راهبری نرم افزار CRM
سرفصل‌ها : آموزش سفارشی سازی نرم افزار و طراحی گردش کار
پیش‌نیازها : دوره راهبری مقدماتی، آشنایی با مبانی طراحی نرم‌افزار و بانک اطلاعاتی


لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.