ایجاد تقاضا

ایجاد تقاضا (Demand Generation)

اگر برای چیزی که عرضه می‌کنید، تقاضایی وجود نداشته باشد، کسب و کار شما ادامه نخواهد یافت. بنابراین وجود تقاضا بسیار حیاتی است و خوشبختانه تقاضا را می‌توان ایجاد نمود. برای اینکه تقاضا وجود داشته باشد، باید اتفاقاتی رخ دهد. بازار باید: از عرضه و وجود شما مطلع باشد. از نیاز خود مطلع باشد. بنابراین …

ایجاد تقاضا (Demand Generation) ادامه »